Projektarkiv 10. Den svenska nationalscenen

ur Julius Ceasar, Dramaten
1985. Foto Sv. Teatermuseum

Forskningsprojektet Den svenska nationalscenen leddes från Institutionen för litteraturvetenskap med drama-teater-film vid Umeå universitet åren 1982-1988. Utöver Umeå deltog forskare från Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt personal från Dramaten. Projektet finansierades av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och projektledare var professor Sverker R. Ek. Till Dramatens 200-årsjubileum 1988 utgavs bokverket Den svenska nationalscenen. Traditioner och reformer på Dramaten under 200 år.