Projektarkiv 11. I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850

Forskningsmaterial från professor Dag Nordmark rörande landsortens äldre teaterhistoria.

Huvuddelen av materialet är från forskningsprojektet "I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850" som under åren 1991-94 finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskningen resulterade bl.a. i bokverket Tiljorna vid vägen. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850 (1995). Bland handlingarna finns även underlagsmaterial till kapitlet "Det materiella förvärvet och de andliga intressena. Om teaterlivet i Sundsvall fram till ca 1875" (Sundsvalls historia, III, 1997).

Arkivet förtecknat 2009-09-21 av Cecilia Johnsson