Projektarkiv 8. Forskningsprojektet Levnadsöden (1983-1988)

Forskningsprojektet Levnadsöden var ett tvärvetenskapligt projekt som drevs av Historiska institutionen vid Umeå universitet, Nordiska museet och Etnologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Projektet startade 1983 och projektledare vid Umeå universitet var professor Sune Åkerman. Projektets syfte var att genom intervjumaterial belysa socialhistoriska frågeställningar och bygga upp en kunskapsbank för forskning inom en mångfald discipliner.

Det arbete som gjordes inom projektet av forskare vid Umeå universitet finns idag arkiverat vid Forskningsarkivet. Här finns bandade intervjuer med personer framför allt från Robertsfors- och Kirunaområdet samt dokumentation kring intervjuer och administration kring forskningsprojektet.

Särskilt tillstånd krävs för forskning i materialet.