Utförlig projektarkivinformation

Projektarkiv 9. Dramatik på svenska scener 1910-1975

Material insamlat under forskningsprojektet Dramatik på svenska scener 1910-1975.
Projektet bedrevs vid Institutionen för litteraturvetenskap med drama-teater-film vid Umeå universitet åren 1974-1980. Det finansierades av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och leddes av dåvarande docenten Sverker R. Ek. Projektet gav ut rapporterna Teater i Göteborg 1910-1975, 1978 (en textvolym, en volym med repertoarförteckningar, en registervolym) och Teater i Stockholm 1910-1970, 1982 (två textvolymer, en volym med repertoarförteckningar, en registervolym).

Arkivet består av följande material:

A.
Teaterrecensioner från Stockholm 1909-1959. Urval som under projektarbetet bedömdes teaterhistoriskt intressant ur Svenska teaterförbundets klippsamling på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Samlingen upprättades på Teaterförbundets uppdrag av pensionerade skådespelare. (13 volymer)

B.
Teaterrecensioner från Stockholm. Dramaten och Stockholms stadsteater 1960-1971, förortsteatrar 1952-1964, privatteatrar 1954-1970. Urval som under projektarbetet bedömdes teaterhistoriskt intressant ur klippsamling som upprättats av museets personal på dåvarande Drottningholms teatermuseum, nuvarande Sveriges teatermuseum i Stockholm. (8 volymer)

C.
Diverse teaterartiklar (ej recensioner) från Stockholm 1913-1935. Urval som under projektarbetet bedömdes teaterhistoriskt intressant ur Svenska teaterförbundets klippsamling på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Samlingen upprättades på Teaterförbundets uppdrag av pensionerade skådespelare. (8 volymer)

D.
Teaterrecensioner från Göteborg 1911-1975. Urval som under projektarbetet bedömdes teaterhistoriskt intressant ur klippsamling som upprättats av museets personal på dåvarande Göteborgs teaterhistoriska museum, ingår numera i teatersamlingarna på Göteborgs stadsmuseum. Åren 1919-1928 har hämtats ur Svenska teaterförbundets klippsamling på Kungliga Biblioteket. (24 volymer)

E.
Teaterartiklar (i huvudsak ej recensioner) från Göteborg 1897-1977. Urval som under projektarbetet bedömdes teaterhistoriskt intressant ur klippsamling som upprättats av museets personal på dåvarande Göteborgs teaterhistoriska museum, ingår numera i teatersamlingarna på Göteborgs stadsmuseum. (18 volymer)

F.
Excerpter, arkivförteckningar, protokoll, ämnesordnade tidningsartiklar och andra kopior. Där proviniens kan bestämmas framgår den av materialets karaktär. Fyra pärmar markerade STHLM Teaterkritik nov 1909-dec 1922 upprättades av forskningsprojektets personal i samband med excerpering av repertoaruppgifter. (7 volymer)

G.
Kortregister över teatermaterial i tidningar, tidskrifter och böcker från i huvudsak 1900-talets första hälft.

Arkivbeskrivningen upprättad av projektmedarbetaren Claes Rosenqvist.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

 

Förtecknat av Göran Larsson, 2008-03-18