Kan själva orden. Artiklar i folkundervisningens historia. IV