Kunskapens träd. Artiklar i folkundervisningens historia. II.