Läser och förstår. Artiklar i folkundervisningens historia. III.