ARKFORUM

Instruktioner för att delta i ARKFORUM

Välkommen till ARKFORUM
Denna lista har startats som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan verksamma inom arkivområdet eller andra som är intresserade av frågor som rör arkiv.
Listan bygger på e-post. Brev till listan distribueras automatiskt till alla prenumeranter utan redigering.

ANMÄLAN till listan görs genom att skicka ett e-post-meddelande till sympa@lists.umu.se med följande text som första rad i meddelandet:

subscribe foark-arkforum förnamn efternamn

Du anger förstås ditt eget namn.
Du behöver inte ange någon ärendemening.

UTTRÄDE från listan görs genom att skicka ett e-post-meddelande till sympa@lists.umu.se med följande text som första rad i meddelandet:
 
signoff foark-arkforum

Du behöver inte ange någon ärendemening.

INLÄGG till listan görs genom att skicka ett e-post-meddelande till
foark-arkforum@lists.umu.se 
Ditt inlägg skickas automatiskt ut till samtliga medlemmar på listan.

SVAR till listan. Om du vill svara på ett inlägg och adressera svaret till listan (så att det når alla deltagare) behöver du bara använda ditt e-post-programs svarsfunktion (svara, reply) så sköts detta automatiskt.  

PERSONLIGA SVAR. Om du vill svara personligt på ett inlägg kan du normalt INTE använda dig av den vanliga svarsfunktionen. Du måste i detta fall se till att INTE listans adress utan adressen till den person du vill nå står som mottagare till ditt brev.  

ADMINISTRATION av dina listinställningar i listan, arkiv m.m: http://www.lists.umu.se/wws/arc/foark-arkforum